Kontakt

Kantpussing påkjøringsrampe, ny E6 Melhus

Almås Maskin AS, 7387 Singsås

 

Oddleif Almås

Tlf 91789807             E-post: oddleif@almasmaskin.no

 

Sverre Almås

Tlf 90169410             E-post: sverre@almasmaskin.no

 

Kristian Almås                 

Tlf 97549341             E-post: kristian@almasmaskin.no