Bilder

Trykk på bildet for å få opp større versjon.

 • Pakkemaskin.jpg

  Pakketoget fullfører jobben

 • Sporet på plass.jpg

  Sporet er ferdig montert og pakketoget på vei

 • Montering av spor.jpg

  Sporet monteres

 • Sporet løftes på plass.jpg

  Sporet løftes på plass

 • Fylling rundt stikkrenner.jpg

  To nye renner i ø 1400 betong montert

 • Montering av stikkrenner.jpg

  To nye renner i ø 1400 betong montert

 • Store rør.jpg

  Montering av ø 1400 betongrør

 • Riving av gammel kulvert.jpg

  Riving av gammel stikkrennekulvert

 • Utgraving.jpg

  Utgraving for stikkrenneskifte på Rørosbanen ved Reppe.

 • Montering av sviller.jpg

  Montering av sviller

 • Ballastpukk fylles inn.jpg

  Innfylling av ballastpukk

 • 14.jpg

  Komprimering rundt ø 1200 stikkrenne på Rørosbanen 

 • Komprimering.jpg

  Komprimering rundt ø 1200 stikkrenne på Rørosbanen 

 • DSCF1719.JPG

  Her kunne en telemontør eller 10 hatt jobb i mange dager, hvis kablene skulle vært inntakt.

 • DSCF1720.JPG

  Her kommer Stavne-Leangenbanen.

 • DSCF1716.JPG

  Slik blir telekablene hvis vi ikke er forsiktig.

 • DSCF1708.JPG

  Elveforbygning ved ny Bollingmobru, Haltdalen.

 • DSCF1703.JPG

  Elveforbygning i Holta, Gåregrenda.Reparert etter flommen 16. aug. 2011.

 • DSCF1722.JPG

  Her lager vi bru for Stavne-Leangenbanen....

 • Full GPS er tingen !.JPG

  Full GPS i maskina er tingen !

 • Dyp grøft på Dalgård.JPG

  Dyp grøft på Dalgård

 • DSCF1602.JPG
 • Gripeklo integrert i rototilten.JPG

  Gripeklo integrert i rototilten er tingen !

 • 225 USRLC.JPG
 • Mur Sandbakkveien.JPG

  Mur i Sandbakkveien 47

 • Planering av riggområde til Metro vann.JPG

  Planering av riggområde til Metro Vann

 • Enda et lass med stein til elvekanten i Krokan.JPG

  Enda et lass stein til elvekanten ved Krokan.

 • 2010_1209jobb-bilder0003.JPG

  Omlegging av overvannsledning ifm bygging av Kiwi-butikk, Ranheim.

  Søbstadsjåfør Asgeir By graver dyp grøft.

 • 2010_1209jobb-bilder0005.JPG
 • 2010_0828jobbhøsten20100001.JPG

  Cirkustomta i Trondheim for Søbstad AS

 • 2010_1002Driverne0023.JPG
 • 2010_1002Driverne0020.JPG
 • Circusparken 022.jpg
 • Circusparken 018.jpg
 • Circusparken 012.jpg
 • 2010_0904jobbhøsten20100002.JPG
 • 2010_0828jobbhøsten20100008.JPG
 • 2010_0717Arbeidknuseutstyr0019.JPG

  Turbo Chieftain 1400 som snart skal i drift i grustaket på Singsås.

 • knusing.JPG

  Knusing for Almås Bomveier/TrønderEnergi.

 • 2010_0828jobbhøsten20100021.JPG
 • 2010_0828jobbhøsten20100014.JPG
 • 2010_0828jobbhøsten20100024.JPG
 • 2010_0904jobbhøsten20100010.JPG

  Grøfterensking i Hendalen for Statsskog.

 • 2010_0904jobbhøsten20100017.JPG
 • 2010_0717Arbeidknuseutstyr0017.JPG

  2 fulle containere som snart skal på transporttur til Røros.

 • 2010_0717Arbeidknuseutstyr0015.JPG

  Sverre laster siste rest av treverket opp i containeren ved branntomt på Bjørgen.

 • 2010_0717Arbeidknuseutstyr0008.JPG

  Siktesnora festes nøyaktig av Andre Krokum, og Bjørn Skar følger nøye med.

 • 2010_0717Arbeidknuseutstyr0007.JPG

  Ny pall med "Oslokant" bæres bort til dammen.

 • 2010_0706ArbeidHjertestarterk0003.JPG

  Membran i andedammen sveises.

 • 2010_0617ArbeidHjertestarterk0005.JPG

  Her leter vi opp kabler Cirkusparken ved Jarleveien

 • 2009_1118Jobb0021.JPG

  Tomta.

 • 2009_01100043.JPG

  Garasjen

 • 2010_0125Arbeid20100007.JPG

  Singsås Bru

 • 2010_0122Arbeid20100005.JPG
 • 2010_0122Arbeid20100007.JPG
 • 2010_0125Arbeid20100001.JPG
 • 2010_0125Arbeid20100004.JPG
 • DSC00302.JPG

  Grustaket.

 • 2009_1118Jobb0003.JPG

  Grustaket i solnedgang.

 • 2009_01300030.JPG

  Steinbruddet.

 • 2009_01300035.JPG

  Steinbruddet.

 • 2009_01300033.JPG

  Kaffepause mellom slagene.

 • 2009_0814Jobb0009.JPG

  Plastring av dam ved Håen. Oppdragsgiver Johs J Syltern AS

 • 2009_0814Jobb0010.JPG

  Håen.

 • 2009_0814Jobb0013.JPG

  Håen.

 • 2009_1116Jobb0037.JPG

  Riving.

 • 2009_1116Jobb0058.JPG

  Lasting rivingsmasse.

 • DSC00419.JPG

  Rensking i steinbruddet.

 • 2009_1024Jobb0018.JPG

  Olsfjellet, på tur til Samsjøen

 • 2009_1024Jobb0026.JPG

  Singsås Fjellstyres hytte ved Samsjøen.

 • DSC00135.JPG

  Graving av kloakk, Moøya, Støren. Oppdragsgiver Midtre Gauldal Kommune.

 • DSC00137.JPG
 • DSCN1444.JPG

  Brødrene Caterpillar

 • DSC00156.JPG

  Stor stein for "Lillegutt"

 • Riving av gammelt innventar i fjøset til Gunnar Hermo.JPG

  Innvendig riving med "Lillegutt"

 • DSC00028.JPG
 • DSC00155.JPG

  Selv en feiekost kan bli tung for en stor traktor.

 • DSC00165.JPG

  Graving for kloakk for Midtre Gauldal Kommune, og legging av strømkabel for Gauldal Energi. Spjeldalen, Støren.

 • DSCN1446.JPG

  Ilsvika.

 • 2009_01210022.JPG

  Moderne maskinstyring med  GPS må til.

 • DSCN1436.JPG

  Hasoporfylling Ilsvika. Oppdragsgiver Søbstad AS.

 • DSCN1439.JPG

  Utsikt til Munkholmen i Trondheim.

 • 2009_01100021.JPG

  Kristiansund. Dagsone Atlanterhavstunellen. Oppdragsgiver Johs J Syltern AS.

 • 2009_01210007.JPG

  Kristiansund.

 • 2009_01210014.JPG

  Søndre rundkjøring i Kristiansund.

 • 2009_1024Jobb0015.JPG

  Osloveien. Dagsone Marienborgtunellen. Oppdragsgiver SG Entreprenør AS.

 • 2009_0725Jobb0013.JPG

  Osloveien. Virvar av kabler.

 • DSCN1552.JPG

  Okstad Park. Oppdragsgiver Søbstad AS.

 • DSC00225.JPG

  Assistanse ved utlegging av bjelker for ny Fjeseth Bru, Singsås. Oppdragsgiver Mesta AS.