Grunnlegger Oddvar Almås

                                                                               - Grunnlegger Oddvar Almås.

 

Det hele startet 22. februar 1960. Oddvar Almås kjøpte sin første traktorgraver, en MF 35 med 3/4belter og gravemaskin bak. Oppdragene den gang kom oftest fra nærområdet i Singsås og Haltdalen. Mest graving for bøndene, det var tomtegravinger, vannledninger som skulle legges og ikke minst nydyrking. Men også Statens Skoger var en stor oppdragsgiver, der det var fremkjøring av tømmer og skogsgrøfting som var mest i skuddet, men også veibygging, både til utdriving av skogteiger og mer permanente skogsveier som brukes den dag i dag.

Etter hvert ble det kraftutbygging i regi av Sør-Trøndelag Kraftselskap som skapte behov for tjenester, og da ble det foretatt innkjøp av mer utstyr, bl.a en ny Caterpillar 933 beltelaster og flere traktorer med utstyr som kunne utføre fjellsprenging.

Et av de største oppdragene den gang var ”flytting” av Arnfinnbekken, slik at den kunne renne ned i Holtsjøen. Holtsjøen ble derfor regulert med en dam i sørenden og tunnel i nordenden slik at vannet rant ut i Lakstjønna og videre ned i Samsjøen.
Da arbeidet med å bygge kanalen for Arnfinnbekken skulle ta til, måtte utstyret flyttes innover til Holtsjøen i veiløst terreng, med til dels store utfordringer med bløte myrer som måtte rislegges og store stigninger. Men etter ei ukes strabaser var de fremme, med forsyninger som diesel og olje, og ikke minst dynamitt. De skulle få mye bruk for dynamitt der oppe, for fjellet måtte sprenges i stykker slik at det kunne flyttes med datidens gravemaskiner. Foruten Oddvar og eldstesønnen Håkon Arne, var Johannes Løhre, Per Dragåshaug og Egil Røsbjørgen med på det omfattende arbeidet. Og de hadde ikke 37,5 timers arbeidsuke, karene som lå inne på fjellet. Nei, etter å ha gått på egne bein lørdagskveld etter ei arbeidsøkt, kom de ned til bygda og kunne slappe av med kone og barn. Ja slappe av, er vel heller ikke riktig å si, de hadde vel nok å henge fingrene i når de kom hjem også, etter ei hel uke borte ”på anlegg”! Oddvar var ved siden av å drive firmaet, også småbruker på Sørstuen Almås, med både ku, sau og hest på båsen. Men det var kona Liv som tok seg av mye av det som skulle gjøres på gården da Oddvar var ute og kjørte traktorgraver sent og tidlig.

Videre utover 60-tallet og inn i 70-åra ble det oppdrag både for Vegvesenet, Statens Skoger, Televerket, Vassdragsvesenet og private skogeiere som dominerte. Veier skulle bygges eller utbedres, elva skulle sikres mot erosjon, og skogen skulle pleies med tømmerhogst og skogkultivering.

Og i 1974 kom Magnus Haugan og Leif Rathe fra Sør-Tr.lag Kraftselskap med flere oppdrag; Hukla-Kusmavassdraget skulle overføres til Samsjøen for å utnyttes til mer kraft. Derfor ble det behov for vei inn i området, en vei som ble bygd i de samme traktene som de 10 år tidligere slet seg igjennom med folk og utstyr for å lede Arnfinnbekken ned i Holtsjøen.

Og veibygging ble det. Nå ble maskinparken etter hvert utvidet enda mer, vi hadde kjøpt 2 stk Brøyt X2 gravemaskiner, en Cat 955 H, en MF 165 med Hymas 31 traktorgraver og etter hvert kom vår første lastebil, en Magirus Deutz D135 AK med 4-hjulstrekk som skulle brukes til å brøyte snø på veien inn til ”anlegget”.

For etter at veien var ferdigbygd så kom tunneldriften i gang, og der ble det nye oppdrag, vi fikk kjøringa av tunnelsteinen fra tverrslaget og utover tippområdet. Da ble det anskaffet en Volvo 860 dumper til å utføre dette. Det var bare en hake ved dette, dumperkassa var på 10 m3, men Hagglundsvaggene som kom ut av tunnelen med stein hadde med seg 12 m2!  Dette ble løst ved at dumperkassa ble påbygd både i høyde og lengde. Og dermed gikk dumperen med ”fulle” lass i 3 skift året rundt så lenge det kom stein ut fra tunnelen.  I tillegg ble vår første hjullaster, en Allis Chalmers 645 med 2,3 m3 skuffe, anskaffet for å foreta snørydding og annet forfallende arbeid oppe på anlegget.
Dette var en hektisk anleggsperiode som varte fra våren 1974 og til at alle spor etter kraftutbyggingen var reparert høsten 1977, en periode med mange mann i arbeid og dumperkjøring døgnet rundt. Der hvor også dagens eiere Oddleif og Sverre fikk sine debuter som maskinførere. Etter å ha vært med på ”kavling” av myrene før det ble påkjørt masser for å bygge veien, fikk de etter hvert lov å prøve seg på maskinene. Sverre begynte å laste på Volvolastebilene til Per Basmo med ”Brøyt`n” bare så vidt fylt 12 år og Oddleif fikk planere massene i veien med Cat 933`n, 15 år gammel.
Per Ingar, nest eldste sønn, tok etter hvert mer over ansvaret for anleggene, han hadde gått ”tekniker`n” på Stjørdal, og var skolert for å drive med anlegg.
Vi begynte etter hvert å utvide horisonten, med flere maskiner og folk i arbeid, måtte det skaffes flere oppdrag.

Per Ingar kjøpte seg sin egen lastebil i 1978, en Volvo FB 88, som han skulle bruke på snøbrøyting og massekjøring for Vegvesenet. Men slik skulle det ikke gå. Under et arbeid med å utbedre en sving i Almåsveien, den 16. oktober 1978, veltet han med en av våre gravemaskiner, en Brøyt X2B. Han ble klemt fast under hytta med begge beina, slik at de måtte amputeres. Og dermed gikk en drøm i knas. Fra å være en ung fremadstormende lastebileier, ble han nå betydelig bevegelseshemmet. Men pågangsmotet beholdt han, og etter 2 måneder på sykehus kom han hjem for å starte et nytt arbeidsliv. Og han har vært ansatt som saksbehandler i Midtre Gauldal kommune siden dengang. Han har for øvrig i ledige stunder kjørt både gravemaskin og hjullaster for oss, så lukta av diesel og olje er aldri langt unna.

  

 

Slutten av 70-tallet skulle bli dramatisk, ikke nok med at Per Ingar ble stygt skadet i velten med gravemaskina, men da sjefen sjøl, Oddvar omkommer i en ulykke under snøbrøyting den 27. november 1979, ble det et stort tomrom som måtte fylles. Ettersom både Håkon Arne, som hadde startet sin karriere i Statens Vegvesen for mange år siden, og Per Ingar nå var uaktuelle til å lede bedriften videre, ble det Oddleif og Sverre som tok hansken opp, bokstavelig talt.

Oddleif hadde startet opp ved et større oppdrag på Nerskogen ved Orkla-Granautbygginga høsten 1979, som skulle vare fram til slutten av 1981. Og Sverre tok seg av arbeidsoppdragene i hjemmeområdet den første tida. Og vi døpte firmanavnet om til Brødrene Almås Maskin. Vi var fast bestemt på å føre arven etter pappa videre, vi var jo født til det, og har aldri gjort annet………..

Utover på 80-tallet ble det mye å arbeide med, både for offentlige og private oppdragsgivere. Det ble fortsatt med vedlikeholdskontrakter for kommunen, noe vi fortsatt holder på med.
Vår første beltegravemaskin ble kjøpt, en Brøyt X20 T, og en ny verden åpnet seg….
Et av de første oppdragene av litt størrelse vi tok fatt på var utbygginga av det tomtetekniske i Singsås boligfelt. Det besto av vann og avløpsledninger, samt veibygging og utbedring av veien fra RV 30 og inn til boligfeltet. I en periode etterpå fikk vi av MGK ansvaret for å foreta kontrollert igjenfylling av det store grustaket ved boligfeltet. Det ble løst ved at ”rent” avfall kom inn hver uke, noe som ble komprimert og overfylt av grusmasser.
Et annet større oppdrag først på 80-tallet var en skogsbilvei for Statens Skoger fra Tillerås og innover. For å løse den oppgaven ble blant annet en Cat D5 bulldoser kjøpt inn.
Vi åpnet et grustak ved ”Nesset”, som vi etter hvert fikk montert et lite knuseverk oppi, og dermed kunne vi begynne å levere knust veigrus. Vi har for øvrig byttet knuseverk der oppe en gang først på 90-tallet, og også hatt innleid knuseverk fra Ramlo Sandtak for å kunne få flere fraksjoner, for levering av singel og strøsand.

Utover 80-tallet ble det flere oppdrag for Statens Vegvesen, omlegging/utbedring av RV 30 ved Nessmoen og oppi Dragåsen. Og i 1989 startet den store omlegginga av E6 ved Støren, et prosjekt vi fikk en del oppdrag med. I 1989 ble vi også engasjert av Johs J Syltern på et større oppdrag ved Kjøli Gruver. Der skulle alle gruvevelter som lå i fjellsiden renskes opp og samles på en plass, hvor de skulle ”pakkes” inn slik at de ikke skulle forurense bekker og elver med tungmetaller. Et prosjekt hvor vi deltok med dozer og dumper, Cat D5 og Volvo A20.
Vi anskaffet i 1987 en Volvo 3500 veghøvel som vi har drevet vedlikeholdshøvling for MGK både sommer og vinter. I 1989 ble også vår andre Volvo A20 og en Åkerman H7c med hydraulisk pusseskuffe kjøpt. I 1989/90 var vi med og hadde gravingen i forbindelsen med bygging av ny Singsås bru. Der ble det etablert omkjøringsvei nede i elva, og en dag vi holdt på der viste gradestokken – 28 grader. Da var det ”stivt” å kjøre gravemaskin da!

Nydyrking, med både stubberiving og planering med Cat D5, og ikke minst drensgrøfting med Hymas 82 R, og senere med 2 stk Valmet 8200`er ble det en god del av. Gravemaskinene var 8-tonnere, som var utstyrt med drensgrøfteskuffer og hydrauliske pusseskuffer som egnet seg meget godt til den type arbeid.
Vi deltok med både gravemaskin og dumper for Vegvesenet både ved omlegginga av E6 ved Klett og ikke minst ved den store omlegginga av E6 forbi Støren. Det siste var en jobb som pågikk fra 1989 til veien ble åpnet i juni 1991. Etter dette ble vi engasjert i noe mindre grad ved omlegginga av RV 30 ved Haltdalen.
I tillegg til mye arbeid for vegvesenet ble det også utført en god del arbeid for private oppdragsgivere, blant annet en del nydyrking på fellessetra ved Gåstjønna, og ikke minst oppå Bollingmoen.

Utover på 90-tallet ble det etter hvert flere oppdrag for de større private entreprenørene i tillegg til de ”faste” oppdragsgiverne i lokalområdet. Søbstad AS ble en stor oppdragsgiver, hvor vi var innleid med gravemaskin i flere store oppdrag. Miljøgate på Støren, utbedring av Byåsveien før VM på ski 1997, ny vannledning Kolstad – Granåsen,
ny vei Sandmoen – Østre Rosten og flere oppdrag i Klæbu.
Noen spredte oppdrag var det også for Reinertsen AS.

I 1996/97 ble vi engasjert til grave- og borearbeider for NCC i forbindelse med oppgradering av dammen til Gaula Kraftverk ved Reitan. Dette var en mangfoldig jobb som også inneholdt litt dykking. Vi hadde ansatt Terje Almås som lærling, og han utførte både gravemaskinkjøring og alt annet til toppkarakter. Han gikk teoridelen av lærlingetiden i Fauske. Men skjebnen skulle gjøre det slik at han ikke fikk fullført sin drøm, for fredag 29.8.1997 omkom Terje i en drukningsulykke ved Osøy bru. Han hadde fullført ei arbeidsuke og var sammen med noen kamerater på bading da ulykken skulle ramme så brutalt. Han var en livsglad og atletisk ung gutt som nettopp var blitt 20 år og hadde hele fremtiden foran seg. Vi mistet en fremragende medarbeider!

Vi måtte komme oss over et nytt slag, og det var fremdeles mye å gjøre, vi skulle få en brøyte og strøjobb for Vegvesenet, som senere skulle bli Mesta. Dette handlet om brøyting og strøing av RV 30 og fylkesveien til Forbygda, en jobb vi hadde i 6 år fra 1998 til 2004. Samtidig hadde vi jo brøyting og strøing av alle kommunale veier i Singsås for MGK. Pluss brøyting og strøing for NSB/Jernbaneverket på Singsås stasjon. De siste oppdragene har vi hatt hånd om i over 25 år!

Av andre oppdrag vi har utført sammen med eller for private større entreprenører på 2000-tallet er blant annet; tomtegravinger, vann- og avløpsledninger og veibygging ved Okstad Park, et nytt boligfelt ved Kroppanmarka. Fjernvarmeledning ved Skansen stasjon, overvannsledninger, sandfang og kabelgrøfter ved ny E6 Melhus og renovering av overvann, spillvann og vannledninger i Melhus sentrum, alt dette for Søbstad AS.
For Johs.J. Syltern AS har vi vært med på veganleggene ny E39 Øysand, ny E6 Melhus, renovering av steinfyllingsdam ved Håen og ikke minst vegsystemet som tilslutter Atlanterhavstunnelen til Kristiansund by.

For SG Entreprenør AS har vi gravd tomta for Skodabygget til Orkdal Bil og vært med på det omfattende rør og kumarbeidet i Osloveien ved Marienborgtunnelen.
For Midtre Gauldal Kommune/ Rørlegger Harald Larsen har hatt flere oppdrag med renovering av vann- og avløpsnettet. Vi har bygd ny parkeringsplass ved Støren kirke og vedlikeholdt det kommunale vegnettet i Singsås.

I egen regi har vi startet opp med et steinbrudd ved ”Branden” mellom Almåsrønningen og Dragåsen. Der har vi så smått begynt å ta ut blokkstein, og fått sprengt ut ei salve med tanke på produksjon av pukk og veigrus.

Vi har hatt en lærling i transportfaget ansatt i 2 år, og nå i høst 2009 har Kristian Almås tatt fagbrevet, og tar seg av både lastebilkjøringa og annet arbeid både innen transport og graving, en allsidig ung mann!

Vi har lagt inn en rutine i at vi bytter ut maskiner med 5-7 års intervall. Og vi har derfor de siste 15 årene hatt 2 Cat 307, en Cat 304 CR, 2 Komatsu PC 210 LC, en Hitachi ZX 130, en Volvo F 16, 2 Volvo F 12, en Volvo 4500, en Volvo L 120 B og 3 MF traktorer, 3060, 6170 og 7480. I tillegg til masse småutstyr og tilleggsutstyr for de enkelte maskiner.

                                         Dagens drivere, klare for oppdrag.

                                                                - Dagens drivere, klare for oppdrag!